1♠ - ?:

1NT - 7-11 BAL
2♣ - (!) 12+ ANY / 10-11 6 ♣
2♦ - 12+ 5+♦ / 10-11 6 ♦
2♥ -12+ 5+♥
2♠ - 6-9 fit
2NT - 10-11 4+♠ nieznana krótkość(3♣ pytanie o singla)
3♣ / ♦ - inwit do 3NT na własnym kolorze
3♥ - inwit z 3♠
3♠ blok
3NT/4♣ /♦ - splinter kier/trefl/karo
4♥ - podniesienie do 4♠